OS-LEADER ตัวอย่างโซลูชันสำหรับ
จัดการ สถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี

ตารางเวลา OS-LEADER for สถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี
สถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี
ที่อยู่: 669, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ลาดพร้าว 2 ห้องเลขที่ F2/1C, ถนนลาดพร้าว, แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900 10900 ไทย
OS-LEADER ใช้งานร่วมกับ การจัดการฝึกอบรม สำหรับ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ , เยอรมัน, ญี่ปุ่น, ศูนย์ฝึกอบรมภาษาจีนดนตรี, หลักสูตรฝึกอบรมอาชีวศึกษา

สัปดาห์

ที่ปรึกษา:

หากต้องการทราบเกี่ยวกับ OS-Leader หรือการสนับสนุนด้านเทคนิคโปรดโทรหาเรา เราจะสนับสนุนคุณอย่างดีที่สุด.

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดู Demo

ลงทะเบียนเพื่อใช้ซอฟต์แวร์การจัดการ

Thank You!

ตารางเวลา สถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี ,